CO JE CC? 

 STÁHNOUT  PŘEDSTAVENÍ CC V PDF                                                                               STÁHNOUT PRŮVODCE INSTALACÍ CC V PDF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tato betonová tkanina nachází velmi dobré uplatnění ve stavebnictví. Použití je poměrně široké. Může nahradit beton nebo betonové tvarovky při opevňování koryt vodních toků či příkopů, posloužit při ochraně svahů proti erozi, zastoupit stříkaný beton při úpravě stavebních jam, anebo ochránit trubní či kabelová vedení.
 
 
Nejčastější použití je u  vodních liniových staveb,  odvodnění podél silnic a železnicí , oprava betonových jímek, oprava zásobníků chemických látek atd.. 
 

Betonová tkanina je vyráběna ve formě pásů o šířce 1 m, resp. 1,1 m. Skládá se ze speciální polymerové matrice o síle 5 mm, 8 mm nebo 13 mm, která je vyplněna speciální cementovou směsí. Z rubové strany je matrice kryta vrstvou PVC, lícová strana je tvořena hydrofilní tkanou vrstvou. 

 

Po instalaci a ukotvení je dostatečným přídavkem vody aktivována cementová náplň, čímž po vytvrdnutí vznikne kompaktní a pevný povrch s vlastnostmi betonu. Po navlhčení je materiál ještě zhruba dvě hodiny zpracovatelný a po 24 hodinách dosáhne 80 % pevnosti. 

 

Podle konkrétních nároků na pevnost a vodotěsnost lze jednotlivé pásy různými způsoby spojovat. Mohou se pokládat s přesahem, spojovat vruty a sponkami, sešívat, lepit tmelem či stavebním lepidlem nebo termicky fixovat po nahřátí vrstvy PVC. K dělení v suchém stavu stačí odlamovací nůž, po vyzrání je potom třeba použít řezné kotouče na beton.

 

 

Betonová tkanina je dodávána v balených rolích o váze 60 kg a 70 kg umožňujících ruční manipulaci a v cívkových rolích o váze cca 1,5 t pro strojní pokládku nebo v rolích o šířce 2,3,4m.

 


Vlastní instalace je jednoduchá a v nejběžnějším případě spočívá v prostém rozvinutí role například do připraveného příkopu. Kotvení může být provedeno pouhým přehrnutím přesahu zeminou na okraji příkopu nebo zemními hřeby. Pro příkopy větších rozměrů je pak použit příslušný počet vzájemně spojených pruhů, případně jsou jednotlivé pruhy kladeny kolmo na směr proudění. 

 

 

Při ochraně svahů proti erozi je postup obdobný. Jednotlivé pruhy se položí s přesahem cca 10 cm a vzájemně se spojí zpravidla vruty, případně se zakotví pomocí zemních hřebů k podkladu. Materiál může posloužit i při sanacích a provizorních opravách za podmínek, které neumožňují použití běžných postupů (těžko přístupný terén, přítomnost vody, omezená doba na realizaci).Hlavními výhodami betonové tkaniny je zásadní snížení nákladů na dopravu materiálu, výrazná redukce počtu pracovníků a techniky pro instalaci, možnost použití i v nepříznivých povětrnostních podmínkách, absence potřeby bednění, minimalizace vzniku odpadů a konstantní kvalitativní parametry při dodržení podmínek použití. Na konci životnosti, která je odhadována na padesát let, je odstranění materiálu podstatně jednodušší, než v případě klasického betonu.Betonová tkanina - Concrete Canvas je velmi efektivní alternativou k běžně používaným klasickým technologiím a je vhodným materiálem zejména pro aplikace, kde z různých důvodů není jejich použití výhodné. 

 

Plátno je velmi pružné, dá se ohýbat jako obyčejná látka a obalit  téměř kolem jakéhokoli tvaru.   

 

 

Velmi podstatná je osobní prezentace materiálu, aby zákazník pochopil  hlavní výhody a široké možnosti uplatnění.

Na základě Vaší poptávky posoudíme vhodnost použití betonového koberce  pro zamýšlené účely a provedeme nacenění podle druhu balení a odebraného množství. V případě potřeby zajistíme i dodávku pokládky tkaniny s pomocným materiálem. 

 

 

 

Zde naleznete kompletnější prezentaci CONCRETE CANVAS ve slovenském a anglickém jazyce :

 

 a zde také krátké  instruktážní video ve  slovenském jazyce:

 

a v anglickém jazyce:

  Betonovou tkaninu CONCRETE CANVAS  používají na svých stavbách  i tyto významné  zahraniční podniky :

Kontaktujte nás