STAV VÝSTAVBY

STAVBY BYLA ZAHÁJENA , PŘIPRAVUJEME ZEMINU K POLOŽENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY