Postup koupě a financování

Na cenu vybraného bytu Vám poskytneme slevu až 4% ze základní ceny v závislosti 
na stavu výstavby a na okamžiku uzavření REZERVAČNÍ  nebo BUDOUCÍ  SMLOUVY.
 
Námi nabízené byty můžete  kupovat zálohově v několika splátkách na základě uzavřené REZERVAČNÍ SMLOUVY nebo dle SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (KUPNÍ SMLOUVOU se rozumí  Smlouva o úplatném převodu vlastnictví jednotky, spoluvlastnického podílu na společných prostorách a částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemcích).
Bez složení zálohy provedeme pro klienta nezávaznou ústní/mailovou  rezervaci po dobu 7 dnů.
V případě, že  již vlastníte byt nebo rodinný dům , z jejichž prodeje chcete zcela nebo částečně financovat koupi nového bytu od nás, pomůžeme Vám  s jejich prodejem za velmi výhodných podmínek.
Splátky na kupní cenu bytové nebo komerční jednotky (bez DPH) jsou zpravidla následující (možno dohodnout i individuelně):

 

A. ZÁLOHOVA PLATBA = REZERVAČNÍ POPLATEK
Fáze projektu: na stavbu bylo získáno pravomocné ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ nebo již STAVEBNÍ POVOLENÍ, tzn. stavba svým účelem a rozsahem je v souladu s územním nebo regulačním plánem obce a se stavebními předpisy.
 
Zahajujeme rezervaci bytových nebo komerčních jednotek a se zájemci uzavíráme REZERVAČNÍ SMLOUVU , ve které rezervujeme pro klienty vybranou jednotku po dohodnutou dobu do okamžiku zahájení stavby.
Výše platby: 5
0.000,- Kč
 
B.ZÁLOHOVA PLATBA
Fáze projektu: na stavbu bylo získáno pravomocné STAVEBNÍ POVOLENÍ, tzn. všechny části stavby odpovídají stavebnímu zákonu a dalším stavebním předpisům,stavba byla zahájena.

Klienti s námi uzavírají SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ , ve které se jim zavazujeme vybudovat vybranou jednotku do určeného data a klienti se zavazují podepsat s námi KUPNÍ SMLOUVU po dokončení stavby.
Výše platby: 25
% z kupní ceny jednotky minus 50.000,- Kč
 
C.ZÁLOHOVA PLATBA
Fáze projektu: rozestavěná stavba byla zapsána do katastru nemovitostí spolu se všemi rozestavěnými jednotkami a jim příslušejícími spoluvlastnickými podíly na společných prostorech a pozemcích.

S financujícími bankami klientů nebo přímo s klienty uzavíráme ZÁSTAVNÍ SMLOUVY , kde předmětem zástavního práva jsou rozestavěné jednotky.
Výše platby: 
35% z kupní ceny jednotky
 
D.ZÁLOHOVA PLATBA
Fáze projektu: všechny jednotky byly stavebně dokončeny a klienti byli vyzváni k jejich prohlídkám.

Klienti se vyjadřují ke kvalitě provedení jednotky a sepisujeme s nimi PROTOKOL o odstranění případných závad.
Výše platby: 
25% z kupní ceny jednotky
 
E.DOPLATEK KUPNÍ CENY
Fáze projektu: všechny jednotky a společné prostory jsou bez stavebních závad a byl vydán souhlas s  užíváním jednotek. 
Klienti s námi uzavírají KUPNÍ SMLOUVU , ve které jim převádíme do výlučného vlastnictví dokončenou jednotku spolu se spoluvlastnickým podílem na společných prostorách a pozemcích , klienti se zavazují uhradit doplatek kupní ceny jednotky.
Výše platby: 
15% z kupní ceny jednotky
  
Koupi bytu je možné financovat buď vlastními prostředky nebo hypotečním úvěrem.
Platební podmínky jsou nastavené pro maximální pohodlí a bezpečí klienta.
Jiné individuální platební podmínky můžete konzultovat přímo s námi.

 
Financování z vlastních zdrojů
Pokud máte dostatek vlastních prostředků k financování nákupu vámi vybrané nemovitosti, budete hradit kupní cenu nemovitosti v zálohových platbách.
Na základě množících se dotazů ohledně poskytnutí záruk z naší strany pro eliminaci vašeho rizika z prováděných zálohových plateb jsme pro Vás připravili následující zajištění Vámi uhrazených plateb po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je obvykle podepisována po získání stavebního povolení a po samotném zahájení stavby:

Po provedení B.zálohové platby můžeme s Vámi uzavřít ZÁSTAVNÍ SMLOUVU na odpovídající podíl pozemků, na kterých bude prováděna výstavba anebo které ke stavbě přiléhají

Po zápisu Vaší jednotky do katastru nemovitostí a po provedení C.zálohové platby s Vámi na základě Vašeho přání uzavřeme ZÁSTAVNÍ SMLOUVU na tuto rozestavěnou bytovou nebo nebytovou jednotku.
 
 
Financování hypotékou
V případě platby ceny bytu pomocí hypotečního úvěru jsou možné drobné úpravy platebního kalendáře podle podmínek konkrétní hypotéční banky. Rádi Vám pomůžeme s vyřízením Vašeho hypotečního úvěru za výhodných podmínek.
 Pro získání podrobnějších informací o platebních a smluvních podmínkách nás laskavě kontaktujte.