Změny v dani z nabytí nemovitých věcí vstoupili v účinnost už 1.11.2016

13.11.2016 18:09

Od 1.11.2016 už bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí pouze nabyvatel. Při opomenutí této změny hrozí kupujícím, že budou platit daň, i když je v kupní smlouvě uvedeno něco jiného.

Nový zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. byl 5.8.2016 publikován ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že bylo stanoveno, že zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, vstoupí změna v účinnost již 1.11.2016.

Změna se dotkne i smluv uzavřených před tímto datem, pokud se týkají nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí a návrh na vklad do katastru nemovitostí podle nich ještě nebyl podán. Její opomenutí tedy pro kupující představuje velké nebezpečí, že nad rámec kupní ceny budou muset zaplatit ještě 4 % daň z nabytí nemovitých věcí, i když dohoda s prodávajícím byla jiná.

Zdroj: https://lucieprazakova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=547498

 

Tato změna se netýká našich prodávaných bytových jednotek, které jsou od daně z nabytí nemovitosti osvobozeny !!!